Padaczka : Interpretacja nowych przepisow.

by tomi
(Tarnów)

Postępowanie w przypadku korekty leczenia padaczki

Postępowanie w przypadku korekty leczenia padaczki

Witam, choruje na padaczkę od 10 lat po 3 latach choroby i zbyt szybkiej probie odstawienia leków pod koniec roku 2004 wystąpił kolejny napad.

W chwili obecnej jestem bez napadów już ponad 5 lat żyję i funkcjonuje normalnie jak każda inna osoba. Obecnie od końca 2009 roku redukowane są dawki leku co będzie miało jeszcze miejsce przez okres najbliższych 3 lat.

Jak to ma się do znowelizowanej ustawy, gdyż w WOMP po podejściu do badania i przedstawieniu pozytywnej opinii od lekarza prowadzącego uzyskałem informacje po konsultacji neurolog że: nie mogę posiadać uprawniań, gdyż według zapisu ust.6. - "w przypadku odstawienia leczenia przez osobę o której mowa..........."itd - jestem w sytuacji odstawiania

(w ustawie jest wyraźnie napisane odstawienia a nie odstawiania) i nie mogę w zupełności do okresu 6 miesięcy po całkowitym odstawieniu leków prowadzić pojazdów.

Jak to ma się do rzeczywistości przecież ust. 7 mówi o korekcie co jest przecież jednoznaczne z korektą dawki leków i lekarz prowadzący przedstawia tu opinię, a ta jest pozytywna dla mnie.

Proszę o wypowiedź w tym temacie gdyż zasięgając opinii innych lekarzy (nie neurologów) potwierdzili że odstawienie jest jednoznaczne z całkowitym odstawieniem leku a korekta dotyczy zmiany dawki.

Odpowiedź
@ Niestety Pana problem uwidacznia kolejne problemy z interpretacją. Wątpię, aby jakikolwiek lekarz uprawniony podpisał coś pozytywnie bez pozytywnej opinii neurologa.

Być może inny neurolog zinterpretuje to inaczej, pozostaje zawsze odwołanie do następnej instancji.
Nie potrafię też udzielić konkretnej odpowiedzi, kto ma tutaj rację.

W praktyce rozstrzyga o tym punkt siódmy, że w przypadku korekty leczenia lekarz neurolog może wskazać okres, w którym osoba, o której mowa w ust. 5, nie może kierować pojazdami. Opinię lekarza neurologa osoba przedstawia uprawnionemu lekarzowi.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.