Padaczka a wybor zawodu

by Agnieszka
(Poland)

Witam!
Dziewięć lat temu stwierdzono u mojej cóki padaczkę (1 atak w roku). Od 1.5 roku bierze trileptal i ataki się nie pojawiły. Otrzymała pozwolenie na nauke zawodu (fryzjer)od lekarza medycyny pracy. Musiała zmienić miejsce praktyk (likwidacja zakładu).

Nowy salon ,w którym ma mieć praktyki ma podpisaną umowę z innym lekarzem med.pracy, który nie wyraża takiej zgody.Opinia neurologa prowadzącego leczenie córki jest pozytywna. Może Pan mi doradzi co ja mam teraz zrobić. Pozdrawiam Agnieszka


Moja odpowiedź
@ Zdecydowanie odwołałbym się od decyzji tego lekarza do Wojewódzkiego Ośródka Medycyny Pracy.
Wystarczy napisać odwołanie, a potem dać temu lekarzowi co badał i on jest zobowiązany dalej je przekazać do WOMP.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.