Padaczka a prowadzenie samochodu?

by Anonim
(Gdzieś w Polsce)

Padaczka a prowadzenie samochodu. Czy odzyskam prawko?

Padaczka a prowadzenie samochodu. Czy odzyskam prawko?

Filmik w temacie "padaczka a prowadzenie samochodu".

Ciekawa sytuacja u kierowcy kategorii B, który zemdlał dwa razy,leżał w szpitalu, a potem został skierowany na badania przez Starostwo Powiatowe i dostał orzeczenie negatywne dotyczące prawa jazdy.
Czy ma jakąś szansę je odzyskać?

Witam
Pisze z prośbą o pomoc w sprawie dla mnie bardzo ważnej dotyczącej prawa jazdy, które starostwo chce mi zawiesić.
W styczniu tego roku zemdlałam 2 razy,
chciałem się przebadać wiec poszedłem do szpitala w moim mieście.Pani doktor po rozmowie zostawiła mnie w szpitalu celem zrobienia badań.
Badania które zostały przeprowadzone to EEG 2 razy, tomograf, głowy, krew i mocz,

Wszystkie badania przeszedłem pozytywnie i opuściłem szpital. Po paru dniach poszedłem po kartę informacyjna.
Pani neurolog bezpodstawnie stwierdziła ze to padaczka i przepisała mi receptę na jakieś leki,
których nie biorę. Po jakim czasie przyszło ze starostwa skierowanie na badania lekarskie dla kierowców,do ośrodka medycyny pracy. Po przeprowadzonym badaniu w WOMP, było badane serce i krew badania tez wyszły pozytywie.

Pani doktor powiedziała do mnie, że musi się zastanowić i orzeczenie przyjdzie pocztą.
Przyszło orzeczenie, gdzie pisało, że istnieją przeciwwskazania zdrowotne do prowadzenia pojazdów.

Napisałem odwołanie od tej decyzji i wysłano mnie do Instytutu w innym mieście, na termin koniec czerwca tego roku więc się tam stawiłem.
Dodatkowo prywatnie do poprzednich badań zrobiłem Rezonans magnetyczny głowy,wynik tez pozytywny /czyli brak jakiejkolwiek patologii/.

Tym razem porozmawiałem z internistą i zrobili mi badanie u okulisty.
Orzeczenie ostatnio Przyszło pocztą i zostało nadal stwierdzone : istnienie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Termin następnego badania za dwa lata, czyli 2015 rok.

W starostwie będą chcieli mi zawiesić prawo jazdy kat B.
Mimo tego, że nie jestem chory na żadną padaczkę.
Co mam zrobić bardzo proszę o pomoc w moim beznadziejnym przypadku.
Dziękuję za przeczytanie mojego pisma i proszę o odpowiedź.

Postępowanie lekarzy jest prawidłowe:
Przepis mówi
Lekarz, który podczas wykonywania zawodu,
stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy, przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami.

I tak też tutaj zrobiono

Osobie, u której rozpoznano padaczkę, przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, posiadającej prawo jazdy kategorii B, można wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności po przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich 2 lat leczenia.

Czyli następne badanie będzie za dwa lata, tak jak napisano w orzeczeniu.
Każdy kolejny napad utraty świadomości z powrotem wydłuża ten okres do dwóch lat.

Ponieważ tryb jest tylko administracyjny, jak uważasz, że nie masz padaczki,to pozostaje tylko droga odwoławcza/którą już wyczerpano/, a później sądowa do udowodnienia braku tej choroby.
Raczej wątpliwe, abyś wygrał, ale wyroki sądów polskich są niezbadanie.

Wydział Komunikacji jest związany orzeczeniami z Instytutu Medycyny Pracy i niewiele można na to poradzić.

Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.
Koniecznie skomentuj to wideo.
Możesz wejść na mojego bloga badania na prawo jazdy Wrocław com i zapisać się do newslettera, gdzie znajdziesz inne podobne sytuacje orzecznicze związane z utratą przytomności u kierowców.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.