Padaczka a prawo jazdy zawodowe?

by Anonim
(Gdzieś w Polsce)

Padaczka a prawo jazdy zawodowe - norma prawna

Padaczka a prawo jazdy zawodowe - norma prawna

Czy osoba chora na padaczkę ma jakiekolwiek szanse po wieloletnim okresie beznapadowym na zrobienie prawa jazdy zawodowego?

Ciekawe zapytanie osoby w wieku ok. 16 lat, nie mającej podobno napadów Padaczki od lat pięciu. nie biorącej leków i chcącej się w przyszłości ubiegać o prawo jazdy zawodowe.

Co taki kandydat powinien wziąć pod uwagę?Po pierwsze musi zrobić kategorię B, czyli za jakieś dwa lata najwcześniej.

Teoretycznie, jeżeli nowy napad nie nastąpi, jest to możliwe, ale prawo jazdy może mieć tylko terminowe, ponieważ wg przepisu jest to "pod warunkiem przedstawienia opinii
lekarza neurologa oraz przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich przez okres przynajmniej pięciu lat."

Czyli przez kolejne 5 lat będziesz odwiedzał lekarza neurologa i uprawnionego do badań kierowców, kontrolował swój stan zdrowia i przedłużał prawko.
Co w przypadku prawa jazdy zawodowego?

Ustęp 13. W przypadku osoby u której rozpoznano padaczkę lub wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tymi pojazdami.

Zwróć uwagę, że Ustawodawca odróżnia tutaj Padaczkę od napadu o symptomatologii padaczkowej. Takim napadem o symptomatologii
może być np zwykłe omdlenie na widok krwi czy coś podobnego.Dla tej drugiej grupy jest pewna szansa, bo w ustępie 14 przeczytasz 14. Jeżeli u osoby, o której mowa w ust. 13,
wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej, która wykaże co najmniej 10–letni okres bez konieczności leczenia farmakologicznego i bez napadu o symptomatologii padaczkowej,
można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami po przedstawieniu opinii lekarza neurologa.


Czyli dla mnie, padaczka bez napadów i leków przez
10 lat dyskwalifikuje, a sam napad o symptomatologii padaczkowej sprzed 10 lat niekoniecznie, ale nie jest napisane konkretnie, że lekarz coś musi, tylko, że może, a to są dwie różne sprawy.

Nie masz formułki jak w ustępie 12.
Padaczka u osób niewymagających leczenia farmakologicznego
nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - kat B - pod warunkiem... itd.Jakie są problemy osób z padaczką, nawet jak zataisz
tą chorobę pomimo groźby odpowiedzialności karnej.

Jakikolwiek kolejny napad pozbawia Cię wszystkich kategorii,
a zawodowych w szczególności. Jest to dramatem, szczególnie dla osób zdrowych z jakąkolwiek przypadkową utratą przytomności, czyli nawet wspomnianym napadem o symptomatologii padaczkowej.

Wiem co mówię, bo miałem wątpliwą przyjemność takie osoby orzekać i wszystkie utraciły prawko zawodowe pomimo odwołań..
Tak więc jaka jest dla Ciebie rada?

Nikt Ci nie może zabronić starać się o jakie prawo jazdy chcesz, nawet z padaczką czy inną przewlekłą chorobą.

Weź jednak pod uwagę, że spełnienie warunków nie jest proste,
lekarz może Ci dać orzeczenie negatywne, a jakikolwiek napad pozbawia Cię wyuczonego zawodu praktycznie na zawsze.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.