Padaczka - a prawo jazdy rozbieznosci

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Obowiązująca norma braku napadów padaczki dla kierowców

Obowiązująca norma braku napadów padaczki dla kierowców

Witam jestem chory na padaczkę. Prawa jazdy bez względu na stan zdrowia czy dobry czy zły robić na razie nie zamierzam. Ale mniejsza z tym.

Otóż na pana stronie i na filmie na YouTube podał pan informację, że chorzy na padaczkę otrzymają; prawo jazdy jeśli od dwóch lat nie stwierdzono napadu. I to zgodnie z dyrektywą unijną. Tak też piszą polskie media.

Otóż w tej informacji zdaje się jej błąd. Bo dyrektywa unijna zakłada że wystarczy rok nie mieć napadów. A jeśli przez 10 lat nie było napadu i chory za ten czas nie brał leków można zostać kierowcą zawodowym.

źródło http://www.ibe-epilepsy.org/news/breaking-news-new-directives-on-driving

Oraz polska wersja

http://www.word.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=474:za-rok-niektorzy-chorzy-na-padaczk-bd-mogli-otrzyma-prawo-jazdy&catid=43:informacje&Itemid=96

Dodatkowo mam pełen zapis ustawy i są informacje, że w przypadku napadów nocnych można mieć prawo jazdy bez określonego czasu czekania.

To krótki zapis tej nowej ustawy unijnej

12.6. Napady wyłącznie podczas snu: kierowcy lub osoby ubiegające się o prawo jazdy, które nigdy nie miały napadów poza napadami podczas snu, mogą zostać uznane za zdolne do kierowania pojazdami, pod warunkiem, że ustalono obecność tego wzorca objawów w okresie nie krótszym niż wymagany w przypadku padaczki okres bez napadów.

Jeżeli występują ataki lub napady w stanie czuwania, prawo jazdy można wydać po upływie rocznego okresu bez kolejnego epizodu

(zob. »Padaczka«).
12.7. Napady bez zaburzeń świadomości i bez wpływu na zdolność do działania: kierowcy lub osoby ubiegającej się o prawo jazdy, które nigdy nie miały napadów poza napadami, co do których wykazano, że nie wpływają na świadomość i nie powodują żadnego upośledzenia czynnościowego,

mogą zostać uznane za zdolne do kierowania pojazdami, pod warunkiem że ustalono obecność tego wzorca objawów w okresie nie krótszym niż wymagany w przypadku padaczki okres bez napadów. Jeżeli występują ataki lub napady jakiegokolwiek innego rodzaju, prawo jazdy można wydać po upływie rocznego okresu bez kolejnego epizodu (zob. »Padaczka«).

A więc polskie normy jeśli chodzi o dwa lata czekania są; większe niż unijne. Mogę podesłać cały zapis ustawy, jeśli panu Doktorowi będzie potrzeba. Pozdrawiam i z góry dziękuje za komentarz do mojej wypowiedzi.

Moja odpowiedź
Polska wersja projektu rozporządzenia ministerstwa zdrowia różni się nieco od unijnej dyrektywy. Niestety jest bardziej rygorystyczna, a jak będzie gdy wejdzie to jak obowiązujący akt prawny, zobaczymy.

Dziękuję za wnikliwą analizę moich materiałów. Te rozbieżności też zauważyłem, ale nie wiem dokładnie jaka jest ich przyczyna. Być może jest jakieś pole do manewru w poszczególnych krajach członkowskich.
Padaczka - a prawo jazdy Projekt Ministerstwa Zdrowia

Na nim /załącznik nr 4/oparłem swoje swoje strony i film video na YouTube.


P.S.
Norma z projektu ministerialnego stała się faktem i od 2010 roku obowiązuje dwuletni okres bez napadów, jeżeli osoba chora na epilepsję chce mieć jakiekolwiek szanse na pozytywne orzeczenie lekarskie do prawa jazdy.

Prowadzenia pojazdów ciężarowych lub autobusów z padaczką nie przewidziano w polskim ustawodawstwie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.