Padaczka a posiadane prawo jazdy

by Wojciech
(Bydgoszcz)

Obowiązek kierowcy zgłoszenia się do lekarza w przypadku padaczki

Obowiązek kierowcy zgłoszenia się do lekarza w przypadku padaczki

Co może zrobić lekarz w sytuacji stwierdzenia padaczki u osoby posiadającej prawo jazdy?

Dzień dobry Panie Darku. Bardzo proszę o poradę

Padaczka u mojej żony została zdiagnozowana w 2014 roku na skutek utraty przytomności. Przeprowadzono EEG i jednoznacznie stwierdzono padaczkę. Jest to choroba skutecznie leczona (od tamtego czasu na skutek brania leków i higienicznego trybu życia nie wystąpił kolejny incydent). Leczenie odbywa się prywatnie u neurologa.

Prawo jazdy żona uzyskała zanim została zdiagnozowana choroba. Samochodem porusza się do pracy.Przy tegorocznym porodzie żony w wywiadzie lekarskim poinformowaliśmy o chorobie, co oczywiście znalazło się w wypisie. Wypis ten będzie w przyszłym roku podstawą do stwierdzenia zdolności do ponownego wykonywania zawodu po urlopie macierzyńskim (praca w szkole).

Moje pytanie brzmi czy lekarz medycyny pracy powinien lub czy wręcz zgłosi na pewno ten fakt do Wydziału Komunikacji, a jeżeli tak to czy z automatu jest utrata prawa jazdy na 2 lata?

Nie znalazłem w zapisie prawa jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, zmiany po 2014 roku sugerują iż takiego obowiązku po prostu nie ma. Z drugiej zaś strony co w momencie gdy lekarz medycyny pracy dowiaduje się o fakcie padaczki nie na skutek incydentu, a z wypisu szpitalnego, logicznie rozumując nie jest to wszak jeszcze dowodem na szkodliwość choroby i powinno ewentualnie wymagać konsultacji neurologicznej.

Martwi nas też możliwość poinformowania przez Lekarza medycyny pracy o chorobie, dyrekcję szkoły, lecz to odrębny temat...Moja odpowiedź
Nie wiem, co zrobi ten konkretny lekarz w tej opisanej sytuacji, ale dostaję informacje z całej Polski, że zgłoszenia takich przypadków do wydziału komunikacji są całkiem częste.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.