Padaczka a badania psychologiczne WOMP

by Anonim
(Polska)

Norma badań na prawo jazdy po odstawieniu leczenia przeciwpadaczkowego

Norma badań na prawo jazdy po odstawieniu leczenia przeciwpadaczkowego

Proszę o odpowiedź na pytanie "Czy osoby mające stwierdzoną niewielką
napadowość "mogą posiadać prawo jazdy kategorii B i dlaczego podczas badania psychologicznego nie dopuszcza się ich do badań na aparaturze i w ciemni. Dziękuję .

  • Proszę sprecyzować swoje pytanie
  • nie wiem po prostu, co to jest niewielka napadowość


[Zdiagnozowano u mnie padaczkę pourazową,] wyniki EEG wykazały niewielką napadowość (w ciągu 13 lat pojawiały się 6- 7 razy). Ostatni w grudniu 2009 r i dlatego zostałam skierowana na badania do WOMP.

Mimo pozytywnych wyników badań okulistycznych, laryngologicznych i stosunkowo wysokich wyników testowej części badań psychologicznych, lekarz uprawniony do badania kierowców nie dopuścił mnie do badań na aparaturze, wydał orzeczenie o przeciwwskazaniach do prowadzenia pojazdów silnikowych na czas nieokreślony,

a orzeczenie psychologiczne zostało wydane nie w oparciu o rzeczywiste wyniki tylko o orzeczenie lekarskie. Czy tak być powinno?
  • Niestety postępowanie lekarza jest prawidłowe,
  • ale zawsze można się odwołać do Instytutu Medycyny Pracy np w Łodzi.


Proszę o podanie miejsc, gdzie można się odwołać.Czy odwołanie ma szanse powodzenia?

Dlaczego w naszym kraju osoby z padaczką są gorszym ( choć potencjalnym) zagrożeniem niż pijacy , którym zabiera się prawko na czas określony, a którzy są częstszymi sprawcami wypadków?

@Moja odpowiedź
Badanie psychologiczne nie ma tutaj żadnego znaczenia dla choroby zasadniczej jaką jest padaczka.

Decydująca jest konsultacja specjalisty neurologa, który wypełnia kartę konsultacyjną, na podstawie której lekarz uprawniony podejmuje ostateczną decyzję.

Od 2010 roku, decydujący jest dwuletni okres bez napadów epilepsji, potwierdzony w karcie konsultacyjnej neurologicznej

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.