Osoba niepelnosprawna w stopniu umiarkowanym kat C E

by Bogusław
(Wrocław)

Normy słuchu kierowców zawodowych

Normy słuchu kierowców zawodowych

Dzień dobry mam pytanie, czy osoba niepełnosprawna z stopniem umiarkowanym może zostać zawodowym kierowcą C+E.

Poza tym 2x nosze aparaty słuchowe
tylko słabo słyszę. Na przykład potrafię się komunikować ze przez telefon na postoju. czy mam jakieś szanse?

Bardzo prosiłbym odpowiedź
Do usłyszenia.Moja odpowiedź
Niestety:
  • nawet jak Pan sobie jakoś załatwi orzeczenie na sam kurs,
  • to będą problemy podczas lekarskich badań okresowych


Kurs na kategorię C+E to wydatek około 2 - 2,5 tysiąca złotych, więc warto podjąć rozważną decyzję.

Czasami następny lekarz kieruje na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, co jest równoznaczne z utratą wyższych kategorii prawka oraz kosztuje 350 złotych.


Ciąg dalszy.
Rozumiem pana mam pytanie. Ile trzeba słyszeć żeby się dostać na ten
kurs wszyscy mówią, że do 6 metrów szeptu to prawda panie doktorze. Bardzo
proszę odpowiedźWedług obecnych przepisów trzeba rozróżniać szept z odległości 1 metrów.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?