Osoba niepelnosprawna w stopniu umiarkowanym kat C E

by Bogusław
(Wrocław)

Normy słuchu kierowców zawodowych

Normy słuchu kierowców zawodowych

Dzień dobry mam pytanie, czy osoba niepełnosprawna z stopniem umiarkowanym może zostać zawodowym kierowcą C+E.

Poza tym 2x nosze aparaty słuchowe
tylko słabo słyszę. Na przykład potrafię się komunikować ze przez telefon na postoju. czy mam jakieś szanse?

Bardzo prosiłbym odpowiedź
Do usłyszenia.Moja odpowiedź
Niestety:
  • nawet jak Pan sobie jakoś załatwi orzeczenie na sam kurs,
  • to będą problemy podczas lekarskich badań okresowych


Kurs na kategorię C+E to wydatek około 2 - 2,5 tysiąca złotych, więc warto podjąć rozważną decyzję.

Czasami następny lekarz kieruje na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, co jest równoznaczne z utratą wyższych kategorii prawka oraz kosztuje 350 złotych.


Ciąg dalszy.
Rozumiem pana mam pytanie. Ile trzeba słyszeć żeby się dostać na ten
kurs wszyscy mówią, że do 6 metrów szeptu to prawda panie doktorze. Bardzo
proszę odpowiedźWedług obecnych przepisów trzeba rozróżniać szept z odległości 1 metrów.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.