OSK Kursant kurs

by Darek
(Wrocław)

OSK Kursant -kurs na motorniczego Wrocław
Materiały z rzeczywistego szkolenia osoby, która obecnie jest już pracownikiem MPK we Wrocławiu.

Jak widać, droga do wykonywania tego zawodu nie jest usłana różami.

https://www.youtube.com/watch?v=bMblKdEWDcs

Wyłączył pan blokadę drugiego wagonu, tak? Czyli trzeba się przejść, otworzyć drzwi w drugim wagonie. I dokonujemy próby ruszenia przy otwartych drzwiach w drugim wagonie. Zostały nam do sprawdzenia jeszcze hamulce szynowe i aby to zrobić należy puścić pedał czuwaka, załączyć stacyjkę- opadną nam elektromagnetyczne hamulce szynowe i wychodzimy dokonujemy ich sprawdzenia. Oczywiście dzwonią nam dzwonki wewnętrzne. Sprawdzamy poprzez dotknięcie kluczem do płozy, klucz powinien zostać przyciągnięty.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Kursant Wrocław ruszanie tramwajem

https://www.youtube.com/watch?v=0u2W9wQDdFc

Ostatnią czynnością jaką należy sprawdzić jest sprawdzenie hamulców szczękowych, zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia. Pierwszego stopnia do rozpędzenia tramwaju do 5km/h.

Od Zajezdnia tramwajowa we Wrocławiu

Tramwaj należy zatrzymać, poprzez naciśnięcie pedału hamowania do ogranicznika. Musimy to oczywiście skontrolować z kontrolką działania hamulców szczękowych. I hamulec szczękowy drugiego stopnia z pedału czuwaka, również do całkowitego zatrzymania tramwaju.
Od 18 września 2011 Tramwaje w zajezdni na ulicy Kamiennej

No i wykonamy sobie to teraz. Rozpędzamy tramwaj do 5km/h i hamujemy do ogranicznika, do całkowitego zatrzymania. Kontrolka szczękowych nam się zapaliła. Tak i powtarzamy tę czynność jeszcze raz, dzwonek zewnętrzny.
Dobrze, dziękuję. I będziemy wyjeżdżać z zajezdni, oczywiście po uprzednim skontrolowaniu, czy wokół pojazdu nie znajdują się ludzie, ocenie sytuacji wokół pojazdu, podaniu sygnału zewnętrznego będziemy wyjeżdżać z hali przeglądowej.
Od 18 września 2011 Tramwaje w zajezdni na ulicy Kamiennej


Przygotowanie do jazdy i ruszanie tramwajem na kursie w OSK KURSANT

https://www.youtube.com/watch?v=eBR1U1bwYeQ

Drugą częścią zadania pierwszego jest ruszenie z miejsca. I podczas tego ruszenia sprawdzamy hamulec szczękowy pierwszego stopnia z pedału hamowania do ogranicznika, do całkowitego zatrzymania i zapalenia się kontrolki hamulców szczękowych i następnie drugiego stopnia z pedału czuwaka, czyli puszczamy pedał czuwaka, również do całkowitego zatrzymania i również powinna nam się zapalić kontrolka hamulców szczękowych. Proszę wykonajmy sobie tę próbę. Przed ruszeniem oczywiście ocena sytuacji wokół pojazdu, dzwonek zewnętrzny, rozpędzamy tramwaj do 5km/h i będziemy hamować do ogranicznika. Dobrze, dziękuję.

Kurs na motorniczego Wrocław : instruktaż Pana Rafała

https://www.youtube.com/watch?v=uyMoU4RB7_c

Ważne również, aby sprawdzić poprawne działanie blokad drzwi, poprzez próbę ruszenia przy otwartych drzwiach w poszczególnych wagonach i tak przygotowanym wagonem do jazdy możemy wyjechać na trasę, oczywiście po uprzednim sprawdzeniu jeszcze działania hamulców. Zarówno hamulców szynowych i hamulców szczękowych. Pierwszego stopnia- z nastawnika hamowania do ogranicznika i drugiego stopnia poprzez puszczenie czuwaka do całkowitego zatrzymania. A hamulec elektrodynamiczny sprawdzamy po wyjeździe z zajezdni dopiero, na odcinku do pierwszego przystanku.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na motorniczego tramwaju.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.