OSK Kursant - kurs na motorniczego Wrocław

by Darek
(Wrocław)

OSK Kursant - kurs na motorniczego Wrocław


Pierwszą czynnością jaką należy oczywiście wykonać jest ustawienie fotela, ustawienie lusterek: zarówno tych zewnętrznych jak i lusterka wewnętrznego. Proszę bardzo. Gotowe. Sprawdzamy właściwe ustawienie nawrotników oraz właściwe ustawienie przełączników w tylnej szafie aparaturowej, czyli łącznik grup motorów, łącznik sterowania, blokady jazdy i wyłącznik układu kontrolnego hamulca szynowego.

https://www.youtube.com/watch?v=csrz5Qs2D7k

Może sprawdźmy sobie od razu, panie Łukaszu, gaśnice… są dwie, tak? I poziom ich naładowania. I teraz musimy przejść do drugiego wagonu. Może załączmy sobie baterię akumulatorów. Po załączeniu baterii akumulatorów musimy sprawdzić kontrolkę przetwornicy i kontrolkę ładowania. Panie Łukaszu, sprawdźmy sobie tę kontrolkę przetwornicy i ładowania, one się w tej chwili powinny świecić. I sprawdźmy od razu napięcie na woltomierzu, które powinno wynosić nie mniej niż 28 wolt. W tej chwili wynosi 30. Dziękuję.

Od Zajezdnia tramwajowa we Wrocławiu

I teraz możemy przejść sobie do drugiego wagonu i powtórzyć te czynności, czyli sprawdzamy nawrotnik, który w drugim wagonie powinien być ustawiony na pozycję 0, w pierwszym wagonie przypomnę: na pozycję 1, czyli w pierwszym wagonie na jazdę do przodu. I tutaj też sprawdzamy właściwe ustawienie przełączników: ŁGM, ŁŚ, ŁRA i ŁLS oraz właściwe ustawienie bezpieczników.

Zamykamy oczywiście te drzwi, żeby nikt z pasażerów nam nie wszedł. Baterie już mamy załączone, napięcie na woltomierzu również sprawdzone. Podnosimy pantograf. Robimy to pomału. Pomału popuszczamy linkę, która służy do odciągnięcia pantografu i sprawdzamy, aby zwisała swobodnie. Kolejną czynnością jest załączenie przetwornicy. Sprawdzamy napięcie na woltomierzu. Powinno wzrosnąć do wartości ok. 40 wolt. 39. A kontrolki przetwornicy i ładowania powinny nam zgasnąć.

Dalej panie Łukaszu sprawdzamy poprawność działania reszty kontrolek, wskaźników i położenia przełączników na pulpicie. Sprawdzamy teraz działanie mechanizmów drzwi z kontrolką. Przy otwartych drzwiach kontrolka powinna zgasnąć, przy drzwiach zamkniętych powinna się zaświecić. Panie Łukaszu powinien pan zamknąć drzwi i skontrolować to z kontrolką. Zamknąć drzwi i zamknąć oczywiście drzwi motorniczego, dopiero oczywiście kontrolka się zapali. Panie Łukaszu: zamknąć drzwi od kabiny.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na motorniczego tramwaju.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.