Orzeczenie pasy bezpieczeństwa

by Anonim
(Wroclaw)

Piszę do Pana,aby poinformować o swoich dalszych losach po zakończonym zakazie do prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres jednego roku.

Posiadałem trzy kategorie prawa jazdy A,B,C po uregulowaniu przeze mnie nałożonej na moją osobę grzywny za ten czyn z k.k i upływie rocznego zakazu prawo jazdy wróciło do mnie bez konieczności robienia badań lekarskich oraz psychotechniczny.


Postanowiłem o tym napisać,bo wiem,że interesują zarówno Pana,jak i widzów tego typu przypadki.Na dzień dzisiejszy uzyskałem dodatkową kategorie prawa jazdy oraz wszelkie świadectwa kwalifikacji.

Obecnie pracuje jako kurier ( praca wiąże się z częstego wysiadania i wsiadania do samochodu stosunkowo na niewielkich odcinkach ) Sam jestem zwolennikiem zapinania pasów bezpieczeństwa zarówno jeżdżąc po mieście,jak również poza nim. Jednakże nie raz udaje mi się o nich zapomnieć,co więżę się z przykrymi konsekwencjami i stąd moje pytanie )

Panie Darku chciałbym zapytać o orzeczenie lekarskie,które zwalniałoby z używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego. Czy takie orzeczenie rzutuje w jakiś sposób na uzyskane prawa jazdy ( jest to gdzieś odnotowane w wydziale komunikacji ? ) Czy jest ono wystawiane bezterminowo i jaki jest jego koszt ? Czy byłaby możliwość po bezpośrednim zbadaniu u Pana w przychodni otrzymania takiego orzeczenia ?

Panie Darku w jakim terminie można by poddać się badaniu lekarskiemu i ogólnej ocenie stanu zdrowia w Pańskiej przychodni i jaki byłby czas i koszt w/w badania ?

Pozdrawiam

Pozdrawiam i proszę o kontakt w tej sprawie.

Odpowiedź
@Dokładna ocena wskazań lekarskich jest możliwa dopiero po badaniu. Zapraszam więc do rejestracji pod numerem 601 775 123

Poniżej filmik objaśniający nieco zasady

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.