Orzeczenie dla operatora wozka widlowego

by Magda
(gdzieś w Rzeczypospolitej)

Jaki dokument powinien dostać operator wózka widłowego?

Jaki dokument powinien dostać operator wózka widłowego?

Witam, czy jest jakiś wzór orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych dla operatorów wózków widłowych. Z jakiego przepisu te badania wynikają?

Czy powinno być wydane takie orzeczenie jak dla kierowcy zawodowego, tylko z dopiskiem operator wózka widłowego?
Pozdrawiam

Odpowiedź
Według ostatniego rozporządzenia ministra zdrowia są to zupełnie inne wzory orzeczeń niż dla kierowców zawodowych. Psycholodzy transportu raczej powinni być zapoznani z nowymi rodzajami dokumentacji.

Jest to raczej forma konsultacji dla lekarza niż badanie orzecznicze połączone z wydaniem orzeczenia. Tym nie mniej zwyczajowo, takie dokumenty są badanym wydawane, chociaż wcale nie muszą, jeżeli jest to częścią lekarskiego badania profilaktycznego.

Comments for Orzeczenie dla operatora wozka widlowego

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 23, 2011
Rating
starstarstar
Wózki widłowe
by: Anonymous

Nie można wydawać orzeczenia wózkom widłowym z ustawy o transporcie bo to nie są kierowcy zawodowi! Psycholog powinien wydać zwykłe zaświadczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psych. do wykonywania pracy na stanowisku XY.

Orzeczenie można wydać tylko jak lekarz medycyny pracy skieruje na takie badanie psychologiczne. wtedy wzór tego orzeczenia z rozp. medycyny pracy z 14 lipca 2010.

Mar 17, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Jaki przepis na orzeczeniu
by: Anonymous

Ale ja nie jestem psychologiem transportu i proszę o poradę.

Chciałabym wiedzieć czy moi pracownicy dostaj? odpwoiednie orzeczenia, bo mam co do tego wątpliwości. jaki przepis powinien być tam podany?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.