Optymalny wiek od 21 lat

by Amanda
(Szczecin)

Uważam ,ze to optymalny wiek, młody człowiek ma już poukładane w głowie (zazwyczaj) I nie robią tak zwanych popisówek swoimi golfami z podkręconym tłumikiem :)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.