Opinie na temat szkoly jazdy Najtaniej

by Przemko
(Wroclaw)

Opinie na temat szkoły jazdy najtaniej z niską ceną kursu.

Szkoła N...a to naciągacze. Instruktor nagminnie się spóźnia i szybciej kończy jazdę , na każdych 2 godz.

Jesteś stratny co najmniej 25 minut. Egzamin wewnętrzny który nie zaliczysz bo przecież musisz wykupić dodatkowe godziny , porażka ...

Moja odpowiedź
Aby przyzwoicie wyszkolić, cena 30 godzinnego kursu 2009/2010 powinna wynosić ok 2000 zł. Tą bardzo rzeczową symulację znalazłem na stronie http://www.prawko-kwartnik.info/kalkulacja.html

Konkurencja na rynku wymusiła znaczne obniżki cen, reklamowane jako najlepsze promocje zimowe czy o innej zachęcającej kursanta nazwie.
Następstwem są posty takie jak ten, u kursantów chcących na wstępnie zaoszczędzić, a następnie wylewających swoje frustracje na różnych forach internetowych.

Czy najtaniej znaczy najlepiej ? Odpowiedzi proszę udzielić sobie samemu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ile kosztuje prawo jazdy wybranej przez Ciebie kategorii?.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?