Operacja zacmy Kierowca autobusu

by Maciej
(Wroclaw)

Elementy badania okulistycznego kierowcy autobusu

Elementy badania okulistycznego kierowcy autobusu

Operacja zaćmy u Kierowcy autobusu

Czy po operacji zaćmy mogę zostać kierowcą autobusu i przewozić ludzi?]
Mam ostrość w operowanym oku 0,4, a po korekcji 1,0. Drugie zupełnie zdrowe. Szkła -0,75+-0,75<55st.na chore oko.

Zaliczyłem psychotechnikę bez problemu na 5 lat, ale w szkłach korekcyjnych. Pozdrawiam.


Odpowiedź
Szczerze mówiąc odradzam inwestycję w kurs prawa jazdy, później na kwalifikację wstępną bez solidnej konsultacji lekarza okulisty, który ma doświadczenie w badaniach kierowców.

Ostrość wzroku wygląda z opisu na prawidłową i mieści się w normie.

Powinno się jednak z nim przedyskutować, jak wzrok będzie się zachowywał przez najbliższe kilkanaście lat po takiej operacji i czy nie nastąpi jakieś pogorszenie, które zdyskwalifikuje Cię z wykonywania już nabytego zawodu.

Soczewki wewwnątrzgałkowe często wiążą się z reguły z zaburzeniami widzenia zmierzchowego oraz wrażliwością na olśnienie. Obniżone może być poczucie kontrastu w tym operowanym na zaćmę oku.

Jest całkiem prawdopodobne, że w przypadku pogorszenia odrzuci Pana lekarz okulista /wcześniej czy później/.
Jeżeli później to szkoda pieniędzy na szkolenie.

Operacja zaćmy dla Kierowcy autobusu - to naprawdę duża odpowiedzialność przy wożeniu ludzi, a obecne przepisy dotyczące badań lekarskich są bardzo restrykcyjne w tym zakresie. Nie wiadomo jak u tego kandydata na kierowcę wygląda widzenie obuoczne, które jest kolejnym niezbędnym warunkiem w tym zawodzie.

Jeżeli masz coś do dodanie w tym temacie, skocz do komentarzy i napisz kilka zdań. Szczególnie jak jesteś po operacji zaćmy i zostałeś bezproblemowo dopuszczony do pracy? Czy lekarze stwarzali jakieś kłopoty, czy zabieg był na tyle udany, że cieszysz się z zawodu kierowcy autobusu?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.