Ograniczenie pola widzenia a uzyskanie prawa jazdy

by Przemysław
(Gdzieś w Polsce)

Normy pola widzenia na prawo jazdy kategorii B

Normy pola widzenia na prawo jazdy kategorii B

Witam. Nazywam się Przemek i mam do Pana doktora takie pytanie. Mam ograniczone pole widzenia w obszarze górnym i dolnym (około 15%).

Czy w związku z takim polem widzenia mogę przystąpić do egzaminu na prawo jazdy i czy to nie dyskwalifikuje mnie z uzyskania takiego dokumentu?

Moja odpowiedź
@ Norma pola widzenia określona jest w stosownym załączniku Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Załącznik nr 3
SPOSÓB OCENY STANU NARZĄDU WZROKU W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA
LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

"Pole widzenia powinno wynosić każdym okiem
co najmniej 50°
od skroni i 20°
od nosa oraz
w górę i w dół;

w obrębie kąta
20° od punktu
fiksacji nie
powinny
występować
żadne ubytki
pola widzenia*)"

Lekarz powinien wykonać badanie wzroku i ocenić według normy z tego załącznika.
Natomiast na podstawie samego opisu, nie potrafię powiedzieć, jaka będzie decyzja lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.