Odzyskanie utraconego prawka

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Odzyskanie prawa jazdy kategorii A

Odzyskanie prawa jazdy kategorii A

Jak odzyskać prawo jazdy motocyklowe czy jakiekolwiek inne
utracone w WOMP za brak widzenia stereoskopowego,
wg starych przepisów?


Chcę odzyskać moje prawko, które leży w wydziale komunikacji.

Gdzie i kiedy mogę zrobić badanie w świetle nowych zmienionych przepisów pozdrawiam.
Przeżyłem już kilkakrotne zmiany przepisów, przez które ktoś wcześniej tracił prawko, a potem kwalifikował się do jego odzyskania.

Od lat widzę tendencję łagodzenia wymagań zdrowotnych,
a to co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia,
staje się faktem.


Tak więc zacząłbym od wizyty w wydziale komunikacji
celem uzyskania konkretnej informacji o procedurze
lub wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, aby zrobić badania lekarskie.

Jeżeli je przejdziesz, to z powrotem możesz
się cieszyć uprawnieniami wynikającymi z danej kategorii.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.