Odzyskanie prawka jak przestałem pić

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław 54-510 Żernicka 215)

Najnowsze normy badań za alkohol

Najnowsze normy badań za alkohol

Filmik pokazujący najnowsze normy obowiązujące lekarzy uprawnionych do badań kierowców, kiedy oceniają osoby mające obecnie lub w przeszłości problem alkoholowy?
Jak jest norma prawna dająca Ci szanse na odzyskanie prawa jazdy?
Generalnie pewne sprawy zostały unormowane w rozporządzeniu ministra zdrowia. Lekarz pod pewnymi warunkami może rozważać wydanie orzeczenia pozytywnego.

Nie trzeba jednak wielkiego domysłu, aby się domyśleć, że podstawowym warunkiem jest całkowita abstynencja oraz stały nadzór terapeuty z poradni leczenia uzależnień.

Zapraszam Cię do skomentowania filmu, szczególnie jak przestałeś pić alkohol i odzyskałeś swoje prawo jazdy, utracone za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.