Odwołanie do Instytutu Medycyny Pracy

by Anonim
(Gdzieś w Polsce)

Odwołanie do Instytutu Medycyny Pracy

Odwołanie do Instytutu Medycyny Pracy

Czy warto się abyś się odwoływał od orzeczeń negatywnych z badań kierowców przeprowadzonych w WOMP?

Dobry Wieczór Panie Doktorze,

Mam następujące pytanie:

Czy odwołanie od decyzji WOMP ma na celu zbadać słuszność postawionego orzeczenia w chwili jego wydania, czy również jest kolejną szansą do odzyskania uprawnień?

Dostałem negatywne orzeczenie w WOMP.
Uzasadnieniem było słabe przejście testów psychologicznych (na pograniczu normy) spowodowane być może zażywaniem pewnych leków.

Odwołałem się do Instytutu, gdzie będę miał przeprowadzone po raz kolejny badania, natomiast ze względu na epidemię ten ośrodek nie wykonuje badań, więc sprawa się odwleka.

Myślę że czas działa na moją korzyść, ponieważ kilka miesięcy nie biorę już tego leku, mój stan zdrowia jest lepszy. Mam wątpliwości jednak, czy decyzja będzie dotyczyła mojego aktualnego stanu zdrowia czy będzie tylko uzasadnieniem,czy poprzednie orzeczenie było stosowne?

Z góry dziękuje za odpowiedź.Nie będę wnikał, czy WOMP miał rację czy nie,
bo nawet nie jestem do tego uprawniony.
To tamten lekarz przebadał tego kierowcę i najlepiej zna jego stan zdrowia, a nie jakikolwiek inny na podstawie subiektywnego opisu.

Natomiast z mojego wieloletniego doświadczenia
znam tylko jeden przypadek pozytywnego odwołania,
ale nie dotyczyło to sprawy za alkohol.

Tak więc pomimo, że formalnie masz takie prawo
i teoretycznie możesz przejść te badania z wynikiem
pozytywnym, w praktyce szanse masz bardzo małe.

Natomiast decyzja czy się odwoływać czy nie
należy do Ciebie. Jak nie jest to jakimś wielkim obciążeniem finansowym, to czemu nie.

W praktyce radziłbym się przygotować do kolejnego
badania w WOMP, ale każda sprawa jest wybitnie
indywidualna i ciężko wskazać jakiś jednolity algorytm
postępowania, abyś przeszedł.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.