Od ilu lat kategoria D?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław 54-510 Żernicka 215)

Od ilu lat kategoria D?

Od ilu lat kategoria D?

Sprawdź, czy są jakieś wyjątki od minimalnego wieku prawa jazdy na autobus, jakim jest 24 lata?


Mam 20 lat chciałbym się ubiegać o kat.D , jednak zdania są podzielone odnośnie tej kwestii czy mogę prawo jazdy kat.D zrobić od lat 21 czy od 24. Dodam ze chciałbym zostać kierowca autobusu miejskiego gdzie trasy maja maksymalny dystans do 30 km. Oraz to samo pytanie dotyczące KAT C+E od jakiego wieku można zrobić ?
Pozdrawiam

Moja odpowiedź
Dokładne wyjaśnienie tej sprawy znajdziesz w załączonym filmiku oraz na stosownych skanach z Artykułu 8 i 9 Ustawy o kierujących pojazdami. Pod warunkiem ukończenia kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wiek do otrzymania tego prawka może być obniżony.

Również są pewne ograniczenia, co do długości trasy, na której może jeździć taki młody kierowca.

Zapraszam Cię do skomentowania tego aktu prawnego, szczególnie jak jesteś osobą, która wybrała taką przyśpieszoną ścieżkę rozwoju w przewozach autobusowych i pracę szofera.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nauka jazdy na Autobus Dolnośląskie Wrocław.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.