Obsługa Renault Clio na egzaminie

by Filip Auto-maniak
(Wrocław)

https://www.youtube.com/watch?v=ZiRQn3VM6wg


Moja odpowiedź
Filmik jest OK. Zachęcam w przyszłości do krótszych tytułów i wcześniejszego przechodzenia do konkretów. Dwadzieścia sekund to może być za długo dla większości YouTube-owiczów.

Jeżeli macie ochotę pokazać inne filmy, to proszę o wklejanie kodu z YouTube "Umieść" o szerokości 468 pikseli oraz chociaż paro-zdaniowy opis filmu. Nie zamieszczam czegoś tylko w postaci samego linku. Filmik wkleiłem sam i zachęcam do następnych.

Raczej zamieszczam tylko coś co wnosi coś nowego i może być przydatne dla większości czytelników . Im ciekawszy opis, tym większa szansa na akceptację materiału.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy YouTube.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.