Ośrodek szkolenia motorniczych

by Ryszard Rudnicki
(Wrocław)

Ośrodek Szkolenia Motorniczych Wrocław

Ośrodek Szkolenia Motorniczych Wrocław

Polecam ośrodek szkolenia motorniczych "PANTOGRAF"
W w/w ośrodku pracują instruktorzy z trzydziestopięcioletnim
stażem pracy na stanowisku motorniczego i dwudziestoletnim stażem
pracy na stanowisku instruktora motorniczych.
Kontakt: Ryszard Rudnicki tel.601 302 862 oraz Zbigniew Kwiecień
tel.502 546 116.
Cena pln.
Szkolenia prowadzimy na tramwajach typu:105Na,205WrAs,Skoda16T,
można pojeździc' tkże kultową 102Na

Od 16 lis 2012 Kurs na motorniczego tramwaju

Na zdjeciu po egzaminie na 102Na
Od lewej:motorniczy Bogdan Ilski,mot.Tomasz Korycki,instruktor
Ryszard Rudnicki,mot.Tomasz Sielicki,egzaminator Karol Żyromski
oraz mot.Bogusław Wielgoszewski.
To zdjęcie to już historia,dzisiaj egzaminy odbywają się na 105Na


OSK ,,PANTOGRAF" prowadzi profesjonalne szkolenia na motorniczego
tramwaju. Masz szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu, a jeśli
zatrudnisz się na zajezdni Borek to będziesz prowadził nowoczesną
Skodę 19T.
Od 16 lis 2012 Kurs na motorniczego tramwaju
Adres int. www.pantograf.wroc.pl
Na zdjęciu pulpit nowoczesnej Skody 19T

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na motorniczego tramwaju.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.