Nowe zasady wzroku kierowców zawodowych

by Anonim
(Wrocław Żernicka 215)

Projekt nowych norm wzroku dla kierowców zawodowych

Projekt nowych norm wzroku dla kierowców zawodowych

W tym wideo chciałbym przedstawić Ci bardzo dobrą
wiadomość, jak jesteś osobą jednooczną oraz chcesz być kierowcą zawodowym.

Otóż pojawił się projekt zmian treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, który wynika z potrzeby wdrożenia postanowień zawartych w dyrektywie Komisji
(UE) 2016/1106 z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016).


W praktyce oznacza to, że jak ubiegasz się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii zawodowych będziesz mógł w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u ciebie znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko pod następującymi warunkami,

że od powstania znacznej utraty możliwości widzenia na jedno oko upłynęło 6 miesięcy oraz przedstawienia opinii lekarza okulisty potwierdzającej adaptację.

Wyłącznie w przypadku stwierdzenia diplopii nie będziesz mógł kierować pojazdami zawodowo.
Wiadomość jest super również jak kiedyś
utraciłeś prawo jazdy po badaniach WOMP,
bo jesteś osobą jednooczną.

Jak już przepisy wejdą w życie, to zgłoś się do swojego WOMP i nie powinni robić z tym problemów.

Comments for Nowe zasady wzroku kierowców zawodowych

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 11, 2018
Rating
starstarstarstarstar
A o operatorach wózków widłowych nie ma wzmianki? NEW
by: Anonymous

A o operatorach wózków widłowych nie ma wzmianki?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?