Normy wzroku na auto służbowe

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Normy wzroku u kierowców aut służbowych kategorii B od 2015 roku

Normy wzroku u kierowców aut służbowych kategorii B od 2015 roku

Czy musisz mieć widzenie przestrzenne jak prowadzisz auto służbowe kategorii B? Czy musisz mieć prawidłowe widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie?
Witam Panie Dariuszu, mam takie pytanie, wiadomo, że obecnie kierowca samochodu służbowego kategorii B musi mieć widzenie stereoskopowe, reguluje to załącznik bodajże nr 2 do rozporządzenia ministra.

Czy są jednak jakieś kryteria, w jaki sposób ta zdolność do widzenia stereoskopowego ma być sprawdzana i oceniana? Jeśli tak to proszę o wskazanie podstawy prawnej takich szczegółowych wytycznych - czyli kryteriów prawidłowości widzenia stereoskopowego.Rozwijając moje zapytanie, czy jedynym kryterium jest tu stereometr (popularne ustawiane patyczków) na psychotestach, czy też np. test muchy o okulisty może być równoważny?Jeśli ktoś przejdzie test muchy u okulisty, to znaczy, że widzi stereoskopowo, czy taka osoba wobec tego może mieć problem z ustawianiem patyczków na stereometrze i wobec tego wobec niej psycholog orzeknie, że ma zburzone widzenie stereoskopowe? (i tu wracamy do tego, gdzie konkretnie są opisane normy widzenia stereoskopowego, bo w załączniku do rozporządzenia ministra ich nie ma...).

Pozdrawiam w to sobotnie słoneczne popołudnie

Paweł

...........
Witam, dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
Pozwolę sobie jeszcze dopytać.. poczytałem sobie o tym zagadnieniu sporo dzisiaj...

Otóż Pana film jest z 2010 roku, w lipcu 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, które zastąpiło to z 2011 roku, gdzie faktycznie byłą mowa o tym, że u osoby kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych wykonuje się badanie na widzenie zmierzchowe i olśnienie.


Natomiast w rozporządzeniu aktualnie obowiązującym z lipca 2014 roku nie mogę się doszukać wzmianki o osobach kierujących pojazdem kategorii B w ramach obowiązków służbowych -

jeśli chodzi o kategorię B jest tam z grubsza podział tylko na starających się i posiadających prawo jazdy kat B - i widzenie stereoskopowe faktycznie jest niewymagane (pod pewnymi wyjątkami), widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie nie są badane (!), natomiast ... dalej są już tylko osoby podlegające badaniom na podstawie art. 39 ustawy o transporcie drogowym i u nich wymagane jest prawidłowe widzenie zmierzchowe, prawidłowa reakcja na olśnienie i prawidłowe widzenie stereoskopowe (ale kierowa kat. B poruszający się pojazdem służbowym do 3.5 tony/do 9 osób, chyba nigdy nie podlega tej ustawie....)


Jako, że w tym najnowszym rozporządzeniu nie ma mowy o osobach kierujących pojazdem kat. B w ramach obowiązków służbowych, to można wobec tego założyć, że nie muszą one mieć badanych nawet reakcji na olśnienie i widzenia zmierzchowego.. no chyba, że są jakieś inne akty prawne to regulujące........... że jednak olśnienie i widzenie zmierzchowe musi u tych osób być badane, a widzenie stereoskopowe nie... (?)

Ten temat naprawdę jest dość zagmatwany a w internecie mało kto ma taka wiedzę jak Pan na ten temat

pozdrawiam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.