Post Your Comment For:

Normalnie od 18 lat

(optional)

Rate This Page


Changed your mind? Decided not to comment right now?

Return to Normalnie od 18 lat.

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy od 24 lat.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.