Nieudane psychotesty gornika ze Sosnowca

by Marcin
(Sosnowiec)

Zdjęcie miasta Sosnowiec

Zdjęcie miasta Sosnowiec

Przed przyjęciem do pracy pod ziemię zostałem skierowany wraz z całą klasą w Sosnowcu. Po tych badaniach część z nas nie zostało przyjętych do pracy podziemi.Ja oczywiście tak, ale podczas badania słuch w pomieszczeniu dźwiękoszczelnym, a przynajmniej wyjątkowo takie wrażenie sprawiał i w istocie takie było,
i wchodząc do tego pomieszczenia wraz z pracownikiem zadaje pytanie, czy się nie boję zamkniętych pomieszczeń, a zanim siadłem pani ta nacisnęła na czerwony guzik i głosik odezwał się zza fotela, a ja po roku zgłosiłem się do lekarza że tego dnia słyszałem głosy.Badania miałem ponownie i taka sama sytuacja, i tylko podczas tego badania w Sosnowcu słyszę głos to jest fajne prawda, że mam zpier...ne życie przez durny test.
2006@o2.pl
Marcin - ofiara badań w w Sosnowcu

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.