Nieodebranie listu poleconego na badania kierowcy

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław)

Nieodbieranie listów poleconych z wydziału komunikacji

Nieodbieranie listów poleconych z wydziału komunikacji


Nieciekawa sytuacja internauty, kierowcy który świadomie nie odbierał korespondencji z wydziału komunikacji, gdzie były skierowania na badania lekarskie i psychologiczne,
Mija okres zakazu, a tu nagle nie może odebrać prawka.
...
Bardzo proszę poświecić mi chwilę

Mam pytanie :jeśli miałem zakaz na rok i przez ten rok dostałem awizo na to skierowanie, ale nie odebrałem go, i teraz mija rok zakazu, idę do urzędu komunikacji,

a Pani mówi mi, że nie może mi oddać prawa jazdy,
że muszę zrobić badania psychologiczne i medycyny pracy o nich wszystko już wiem dzięki Panu:)

wręczyła mi skierowania,
podpisałem, że odebrałem. Badania psychologiczne załatwiłem od razu jutro na 12 lutego, ale zadzwoniłem do medycyny pracy a tam na kwiecień.

I teraz się zastanawiam, czy nie będę miał problemów,
że nie zrobiłem tych badan w okresie zakazu???
...
Ale nie odebrałem tego listu i pani powiedziała,
że jeśli przyniosę orzeczenia to odda mi prawo jazdy. A druga w sprawa ze w świetle prawa formalnie
skończył mi się zakaz.

Czy mogę jeździć?
Czy policja będzie wiedzieć, ze nie mam tych badań DZIĘKUJĘ?
...

Po pierwsze, tłumaczenie, że się nie odebrało urzędowego listu poleconego, a przez to nie zrobiło badań w terminie jest nieco dziecinne.
Metoda strusia chowania głowy w piasek.

Przepisy prawa polskiego tak są skonstruowane,
że jak nie odebrałeś przesyłki w terminie
lub odmówiłeś jej przyjęcia, to z urzędu powoduje,
że wobec nadawcy przesyłki (np. wydziału komunikacji czy sądu), to jesteś traktowany na równi z osobą/kierowcą, która pismo odebrała i zaznajomiła się z jego treścią
(tzw domniemanie doręczenia).

Nie jestem więc pewien, czy jak w kwietniu będzie ponad rok od utraty prawka, to czy nie będziesz musiał później zdawać ponownie egzaminu państwowego w WORD.

Nie jest też pewne, że przejdziesz bez problemu badania lekarskie, a jak oblejesz, to możesz mieć znowu rok w plecy.
Szczególnie jak WOMP zażąda udokumentowania
12-miesięcznego okresu abstynencji alkoholowej.

Czy Policja będzie o tym wiedzieć?
Oczywiście, że tak.
Mają dostęp komputerowy do Centralnego Rejestru Kierowców i sprawa jest do ustalenia z poziomu policyjnego radiowozu w ciągu minuty, a może jeszcze szybciej.
..

Jedynie co mogę poradzić, to jak najszybsze wykonywanie badań lekarskich i psychotechnicznych ze skierowania od Starosty.
Daje Ci to czas na wyprostowanie pewnych spraw, które poszły nie po twojej myśli lub w inny sposób opóźniają procedurę.
np w przypadku orzeczeń negatywnych i konieczności sprawnego odzyskania prawka bez konieczności powtórnego zdawania egzaminów państwowych.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.