Comments for Niedosłuch Auto dostawcze

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 01, 2020
Rating
starstarstarstarstar
Badania słuchu kat D
by: Anonymous

Jeszcze odnosnie badan słuchu, czy taka sama zasada 1 metra jest przy badaniach na wózki widłowe. Aco uprawnieniami UDT?

Jul 01, 2020
Rating
starstarstarstarstar
Badania słuchu kat D
by: Anonymous

Witam.
Czy ja dobrze rozumiem, że kandydat na prawo jazdy kat D, aby zaliczyć test słuchu, wystarczy że będzie słyszał szept z odległości minimum 1 metra?
To znaczy że osoba z jednostronna głuchota całkowita zaliczy badania?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Return to Niedosłuch Auto dostawcze.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.