Nie mam żadnych problemów a dostalam na 5 lat??

by Sylwia
(Poland)

Lekarz może skrócić termin ważności prawa jazdy

Lekarz może skrócić termin ważności prawa jazdy

Witam, badania przeszłam, mam dobry wzrok, brak cukrzycy, żadnych problemów z słuchem czy równowagą, jedynie niedoczynność tarczycy która jest leczona od 6 lat i wyrównana wynik. Mimo tego dostałam tylko na 5 lat!
Dlaczego?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.