Napady o symptomatologii Padaczkowej

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Napady o symptomatologii Padaczkowej

Napady o symptomatologii Padaczkowej

Pragmatyka postępowania przy napadach o symptomatologii padczkowej u kierowców..Dzień dobry Panie doktorze. Obejrzałem i wysłuchałem Pana omówienia przypadków związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych przez osoby z chorobą padaczkową lub u których wystąpiły napady o symptomatologii padaczkowej i jak przed „lekturą” miałem cień nadziei, że wyjdę z „zaklętego kręgu” tak już po lekturze nadzieja umarła a narodziła się beznadzieja ale ponieważ spodobały się mi Pana analizy pozwoliłem sobie napisać do Pana.
Żeby nie opisywać na wstępie długo mojego przypadku i mojej walki o utrzymanie prawa do kierowania pojazdami (kat. A i B) przejdę do zadania pytania i prośbę o odpowiedź.
Chciałem spytać czy w Pana ocenie ( nie wchodząc w szczegóły) jest:1.możliwe niewłaściwe zakwalifikowanie przez lekarza neurologa z oddziału szpitalnego na podstawie opisu lekarza z karetki pogotowia rodzaju napadu tzn. możliwość zakwalifikowania napadu wywołanego udarem cieplnym z napadem padaczkowym

2.możliwe wystąpienie napadu o symptomatologii padaczkowej bez choroby padaczkowej

3.konieczne leczenie lekami psychotropowymi typu Absoner po wystąpieniu jednorazowego przypadku napadu po jego zakwalifikowaniu jako napadu o symptomatologii padaczkowej
4.możliwe wykazanie na drodze jakichkolwiek badań, że mamy do czynienia z chorobą padaczkową lub jej brakiem

Zadałem te pytania bo choć walkę z „paragrafami” przegrałem to nie mogę się z tym pogodzić ponieważ nie widzę u siebie jakichkolwiek oznak choroby padaczkowej i od samego początku uważałem, że orzeczenie lekarskie było niewłaściwe i podjąłem trud udowodnienia tego lecz lekcja jaką odebrałem przechodząc przez „specjalistyczne badania” w WOMP....., w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi oraz
informację jaką uzyskałem w Klinice Neurologii i Epileptologii przy ul Czerniakowskiej 231 w Warszawie pokazała, że jak raz zostałem włożony do „szuflady” z padaczką to z niej nie wyjdę.
Kierowanie na badania do WOMP i teoretycznie prawna możliwość odwołania się do Instytutu Medycyny Pracy to fikcja (w zasadzie to tak mi tam powiedziano) ponieważ pozytywne
wyniki badań wszelakich łącznie z wynikami EEG nie stanowią podstawy do zmiany orzeczenia.
Poza odwołaniami ścieżką administracyjną czyli SKO, WOMP, Instytut MP, Wojewódzki Sąd Administracyjny miałem zamiar podważyć orzeczenie na drodze powództwa cywilnego o czym wspomniałem w Instytucie MP ale w przypływie dobroci poinformowano mnie, że w postępowaniu sądowym i tak
będzie potrzeba orzeczenia Instytutu więc szkoda moich pieniędzy, czasu i zdrowia.

Powiem jeszcze tylko, że lek Absenor brałem przez jeden dzień wg. zaleceń pani doktor ze szpitala, tydzień po połowie dawki po czym zaprzestałem brać bo zobaczyłem, że ten lek doprowadzi mnie do jakieś choroby bo po jego zażyciu chodziłem jak zamroczony.

19-stycznia minie 2 lata od zdarzenia napadu (nie powtórzył się) jak również zaprzestania zażywania leków i myślałem, że znowu odzyskam uprawnienia do prowadzenia pojazdów ale po przeczytaniu załącznika do ustawy trochę
zwątpiłem. Pozdrawiam.


Dziękuję za tą formę odpowiedzi, obejrzałem jeszcze kilka Pana omówień problemów innych kierowców i znalazłem przypadek niemal identyczny jak mój. Po lekturze różnych przypadków dochodzę do wniosku, że jedynym sposobem na zmianę sytuacji takich osób jak ja jest skrzyknięcie się nas i wystąpienie do jakiegoś posła lub grupy posłów o zmianę w przepisów w postępowaniu w takich przypadkach.
Pozdrawiam

Panie doktorze mam pytanie odnośnie nowych przepisów dotyczących padaczki -."Padaczka u osób niewymagających leczenia farmakologicznego nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T po upływie jednego roku bez kolejnych napadów, pod warunkiem przedstawienia opinii lekarza neurologa oraz przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich przez okres przynajmniej pięciu lat".


Jak należy ten przepis interpretować - czy te pięć lat kontroli lekarskich to powinno być przed orzeczeniem?

Co jeśli ktoś miał jeden atak brał po nim przez kilka miesięcy profilaktycznie w niewielkich dawkach lek od pół roku nic nie bierze. Neurolog w kilkakrotnym EEG nie widzi przeciwwskazań do jazdy
Na co można liczyć po roku od zdarzenia w WOMP ?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.