Najczęstsze błędy podczas nauki jazdy

by Dariusz Kraśnicki
(Wroclaw Żernicka 215)

Najczęstsze błędy na egzaminie praktycznym

Najczęstsze błędy na egzaminie praktycznym

Początki nauki jazdy motorem, dla kogoś, kto nigdy nie jeździł motocyklem są niezwykle trudne:

Najważniejsze, aby na pierwszych godzinach jazdy motocyklem się nie zniechęcać, tylko do bólu ćwiczyć i wprowadzać i doskonalić nowe elementy szkolenia.

Najczęstsze moje błędy z pewnością zauważyłeś na filmiku.

Dużym problemem jest robienie "popularnej ósemki", przy jednoczesnej konieczności upewniania się.
Wprowadzenie tego elementu, całkowicie zdezorganizowało mi w miarę poprawne robienie ósemek.

Od 6 maja 2013 prawo jazdy na motor

Nie robię tego automatycznie, a w momencie kiedy myślę o upewnieniu się zapominam o poprawnym torze jazdy.

Mam jeszcze problemy z właściwą zmianą biegów. Czasem ruszam z dwójki i potem mam problemy z redukcją biegów, a motocykl gaśnie.
Najczęściej popełniane błędy na egzaminie na prawo jazdy
Po ponad godzinie jazdy dochodzi zmęczenie nadgarstków oraz dłoni, które stają się zziębnięte, a wtedy popełnia się więcej błędów.

Chociaż są pewne dopuszczalne błędy na egzaminie na prawo jazdy A, to lepiej uczyć się dobrych nawyków i jak najbardziej poprawnie, tak aby omyłki wyeliminować do minimum.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawo jazdy na motor motocykl .

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.