Musze zaliczać to samo 2 razy

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Aktywna forma uzależnienia od substancji

Aktywna forma uzależnienia od substancji

Muszę zaliczać to samo 2 razy i 2 razy płacić?

Witam, sprawa jest taka, że zabrali mi prawko na 8 miesięcy za ja jazdę po marihuanie(wykroczenie).

Oddałem prawko w maju, a w sierpniu dostałem skierowanie na badania ze starostwa powiatowego i miałem je zrobić w ciągu 30 dni od wezwania.

Dzisiaj skończyłem większość testów, a psychiatra w ośrodku stwierdził, "iż jest to za wcześnie na badania i mi ich nie uzna i muszę przyjść jeszcze raz przed skończeniem kary" czyli w styczniu 2014 i jeszcze raz pokryć wszystkie koszty, powtórzyć badania.

Moje pytanie brzmi: czy to jest legalne i dlaczego dostałem wezwanie jeśli i tak ich nie mogę zaliczyć a zapłaciłem i będę musiał płacić jeszcze raz za to samo.

Czy może to jest taki trik, żeby wyrwać jak najwięcej kasy?????

Moja odpowiedź
@Prawdopodobnie chodzi o stwierdzenie, czy to było jednorazowe użycie marihuany, czy jednak uzależnienie od tej substancji ma charakter aktywny.

Sprawdzić to można, wykonując kolejne badanie w pewnym odstępie czasu, a w tym przypadku gdzieś po pół roku. Zdecydowanie radziłbym pójść na to kontrolne badanie "czystym", aby nie stracić prawa jazdy na zawsze.

Czy jest to zgodne z prawem?
Jeżeli są takie wątpliwości, to można napisać skargę na tego lekarza, do dyrektora danego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Czy przyniesie to jakiś pożądany efekt?
Bardzo wątpię i jest prawdopodobne, że trafimy do tego samego lekarza /lub jego kolegi/ na powtórną ocenę stanu zdrowia.

Poniżej podobny problem internauty, którego również wysłano na dodatkowe badania, a konkretnie zlecono leczenie w poradni leczenia uzależnień.


Zapraszam Cię serdecznie do komentarza tego przypadku. Czy byłeś zmuszony do powtórnych badań i zapłacenia całej kwoty należnej WOMP-owi za badanie?

Mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.