Moje prawko koszt 2270,50 zl

by Lukas
(Warsaw)

Ostatnio zdawałem egzamin na kat C w Warszawie.zdałem za 1-szym razem.

Całkowity koszt uzyskania prawka to:
2000 zł -kurs , 186 zł koszty egzaminu (teoria+praktyka) , 84,50 za wydanie prawka.

Razem to jest 2270,50 złotych

Moja odpowiedź
Dziękuję za szczegółową relację cenową.Koszt kursów kategorii C w innych miejscach Polski również oscyluje w granicach 2000 zł, reszta opłat jest stała.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ile kosztuje prawo jazdy wybranej przez Ciebie kategorii?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.