Moi egzaminatorzy są w porządku

by Ola
(Wrocław)

Dane adresowe WORD we Wrocławiu

Dane adresowe WORD we Wrocławiu

Zdawałam 3 razy, 2 oblałam na własne życzenie, bo ewidentnie nie słuchałam rad instruktora. Egzaminatorzy byli bez zarzutu. Pan Wawrzyniec W. - kto na niego trafi, ten ma szczęście.Jest bardzo ludzki, dobry,łagodny i po prostu ocenia jazdę, a nie poluje na błędy. Pan Krzysztof J. - zasadniczy, urzędowy w podejściu... ma w sobie dużo ciepła i pokory. Byłam też pod wrażeniem, jak on prowadzi auto - chodziło lekko jak piórko.


Pan Bogusław S. - jak ojciec dla kursanta. Wskazuje błąd i tłumaczy jaki, daje rady i uczy (sic!) Co mogę powiedzieć: nie bójcie się rozmawiać z egzaminatorem i zwrócić mu uwagę, jak coś Wam nie gra. Nie wolno od razu zakładać, "bo on mnie obleje". Trzeba walczyć, i tyle.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Opinie na temat Egzaminatorów.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.