Kwalifikacja wstepna Sieradz

by Jack
(Sieradz)

Szkolenia na kwalifikację wstępną w Sieradzu

Szkolenia na kwalifikację wstępną w Sieradzu

W tym systemie można zrobić www.mszczesniak
kwalifikacje wstępną w Sieradzu w OSK Auto-Margo Szcześniak

Moja odpowiedź
Wyjątkowo skromny opis nie pozwala się ustosunkować do możliwości tego ośrodka.
Zapraszam jego absolwentów do komentarzy.

Z późniejszych informacji uzyskanych od przedstawicieli firmy wynika, że jest to "dość duży ośrodek szkolenia,szkolimy kierowców, operatorów wózków ,kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy. Dysponujemy również własną pracownią badań psychologicznych i gabinetem lekarskim" .

Ceny są niższe w porównaniu z Wrocławiem.

Czy rzeczywiście poziom nauczania oraz końcowy egzamin na kwalifikację wstępną kierowców nie jest problemem dla większości zdających?

Do Ośrodka bardzo łatwo trafisz np jadąc trasą od strony Wrocławia. Zaraz na początku wjazdu do Sieradza zobaczysz olbrzymi plac manewrowy ze sporą ilością ciężkiego sprzętu, służącego do szkolenia kursantów.


Dane Kontaktowe:
Auto-Margo. Ośrodek szkolenia kierowców. Szcześniak M.
Towarowa
Sieradz
Auto-Margo. Ośrodek szkolenia kierowców. Szcześniak M.
TowarowaSieradz
mszczesniak.pl
43 822 24 20

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na kwalifikację wstępną i świadectwo kwalifikacji.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.