Kwalifikacja wstepna dofinansowanie 2010 Psychotesty Lekarz

by Dariusz
(Wrocław)

Kursanci na kwalifikację wstępną z dofinansowaniem

Kursanci na kwalifikację wstępną z dofinansowaniem

Kwalifikacja wstępna dofinansowanie w 2010 roku.
Pierwsza grupa szkolonych w Kursancie kierowców aktywnie uczestniczy w zajęciach, sponsorowanych przez program Euro-Kierowca.

Po zniżkach koszt kwalifikacji wstępnej wyniósł 1551 złotych.

Większość osób jest z Wrocławia lub okolicy. Dwie dojeżdżają z Lubina. Część osób skończyła już wcześniej kurs na autobus lub ciężarówkę, ale nie odbierała prawa jazdy.

W trakcie kursu zostały zorganizowane bezpłatne badania lekarskie oraz psychologiczne. Wprawdzie część kierowców miała ważne badania, ale obecnie wymaga się aktualnych orzeczeń, a nie tych sprzed kilku lat. Kursanci zostali dowiezieni firmowym autobusem.

Badania odbyły się w mojej pracowni psychologicznej na ulicy Kmicica 3 we Wrocławiu. Zaliczyło je wszystkie 21 osób.

Po badaniach i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia wszyscy zostali odwiezieni na dalszą część zajęć. O następnym dofinansowanym kursie powiadomię niezwłocznie.

Również zamieścimy notkę o wynikach zdawalności kursu wiosna 2010 roku.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na kwalifikację wstępną i świadectwo kwalifikacji.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.