Kurs ADR cena na Tarnogajskiej w Kursancie

by Dariusz
(Wrocław Krzyki )

Badanie lekarskie do przewożenia ADR we Wrocławiu

Badanie lekarskie do przewożenia ADR we Wrocławiu

Kurs ADR cena na Tarnogajskiej 5 w szkole nauki jazdy Kursant. Szkolenia na ADR mają długą tradycję w tym ośrodku.

Cena kursu różni się w zależności od jego rodzaju

  • W przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych na wszystkie klasy - koszt 700 zł
  • Sam przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach - cena 350 zł.


Program szkoleń jest dokładnie określony w Ustawie z dnia 28 10. 2002r.(Dz.U.Nr 199,poz.1671 ze zmianami, Dział 8.2) o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Zasadniczo szkolenia ADR odbywają się co 5 lat, ale szkolić co 3 lata muszą się m.innymi pracownicy obsługi przewozów towarów niebezpiecznych (osoby pracujące przy załadunku oraz magazynierzy ), .

Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne /w formie warsztatów/. Duży nacisk kładzie się na aktualne podstawy prawne przewozu materiałów niebezpiecznych oraz zasady bezpiecznego magazynowania i przewozu.

Szczegółowy program kursów do wglądu na stronie szkoły Kursant.


Oferują oni również skrócone kursy dotyczące jedynie obsługi tachografu cyfrowego. Cena przy zorganizowanych grupach to tylko 100 zł.

Zapraszam serdecznie do siedziby Firmy w celu uzgodnienia szczegółów.

TERMINY SZKOLEŃ: informacja w biurze 71 33 67 808

O karach za brak stosownych zaświadczeń ADR przez kierowców lepiej nie wspominać!! Jest to kilka tysięcy złotych.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Opisz lub zarekomenduj Kurs Adr .

Ile kosztuje kurs ADR

by Pablo
(Wrocław)

Ile kosztuje kurs ADR ? Ceny i koszt kursu podam na przykładzie Wrocławia. Aktualne ceny zawsze lepiej sprawdzić na firmowych stronach internetowych.

  • Podstawą są kursy z dofinansowaniem unijnym
  • Kwalifikuje się pod nie większość małych przedsiębiorstw oraz kierowców amozatrudnionych


W przypadku Ośrodka Edukacji Ruchu Drogowego na Weigla 12 oferta cenowa przedstawia się następująco :
  • Kurs podstawowy ADR - 700 zł
  • Kurs dokształcający - 400 zł
  • Cysterna - 350 zł


Możliwe są pewne negocjacje cenowe w przypadku grup zorganizowanych i płatności gotówką.

Przykładowe Ceny kursów z 80% dofinansowaniem przez Unię Europejską:

Kurs podstawowy ADR: 143,89 zł.
Kurs dokształcający: 93,89 zł.
Cysterna: 103,89 zł.


Dotyczy to drobnych przedsiębiorców lub samozatrudnionych - szczegóły dostępne pod telefonem 504 113 338
Szkolenia ADR odbywają się co 5 lat
, więc lepiej nie ryzykować wysokiej kary finansowej za jazdę bez ważnego zaświadczenia ADR.

Przeciętna kara wymierzana przez ITD to koszt ok 2000 zł.

Jeżeli chcesz zaprezentować ile kosztuje kurs ADR w Twoim Ośrodku proszę wysłanie informacji poprzez formularz kontaktowy lub po prostu komentarz do tej strony.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Opisz lub zarekomenduj Kurs Adr .

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.