Kurs wozka widlowego Wroclaw

by Darek
(Wrocław)

Nowa cena kursu na wózki widłowe

Nowa cena kursu na wózki widłowe

Kurs wózka widłowego Wrocław na ulicy Tarnogajskiej 5. Szkoła Kursant organizuje szkolenie unijne operatorów wózków widłowych, dofinansowane w 100%.

Wyjątkowość oferty polega na sfinansowaniu praktycznie wszystkiego, włącznie z obowiązkowymi badaniami lekarskimi oraz psychotechnicznymi.

Podstawowym warunkiem jest brak aktywności zawodowej kandydata oraz brak rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Taka osoba otrzymuje jeszcze 4 zł za godzinę szkolenia unijnego, a ponadto ma pełne ubezpieczenie chorobowe na ten czas.

Ponieważ szkolenie rozpoczyna się na początku lutego 2010, to czasu pozostało niewiele. Dla chętnych możliwy jest kontakt telefoniczny poprzez biuro 71 336 78 08 lub mailowy andrzej@kursant.wroclaw.pl

Dla tych, którzy nie kwalifikują się do programów unijnych, Kursant proponuje opcję płatną. Już przy wpłaceniu 200 zł, reszta rat nie podlega żadnemu oprocentowaniu. Możliwy jest również kredyt w systemie Żagiel Lub Lukas.

Oczywiście tradycyjne rabaty przy większych grupach lub kursach łączonych /np z prawem jazdy/.
Reszta do sprawdzenia na podstronie internetowej Firmy Kurs wózka widłowego Wrocław w Kursancie.

Zapraszamy serdecznie!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na operatora wózka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.