Kurs Operatorow Zurawi Samojezdnych we Wroclawiu

by Darek
(operator żurawia z Wrocławia)

Szkolenia na operatorów żurawii w Dolnośląskim

Szkolenia na operatorów żurawii w Dolnośląskim

Kurs Operatorów Żurawi Samojezdnych we Wrocławiu jest organizowany przez OSK Kursant na Tarnogajskiej 5.

Obejrzyj filmik, na jakim sprzęcie będziesz się szkolił!!

Ponieważ szkolenie odbywa się na pojazdach, gdzie wymagana jest kategoria C prawka, jego posiadanie jest podstawowym warunkiem uczestnictwa w Kursie.

Z innych należy wymienić

  • Orzeczenie lekarskie Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora.
  • Psychotesty - dla operatora żurawia
  • Ukończone 19 lat


Samo szkolenie trwa 40 godzin
W tym 30 godzin zajęć teoretycznych, głównie z tego, co będzie wymagane potem na egzaminie państwowym/kwalifikacyjnym.

Egzaminu kwalifikacyjny odbywa się w inspektoracie dozoru technicznego, a po jego zdaniu otrzymuje się uprawnienia maszynistów operatorów żurawi samojezdnych.

Zdawalność w Szkole Kursant jest praktycznie 100 %, a pojedyncze problemy z egzaminem dotyczą tylko spraw losowych /choroba szkolonego itp/.

Koszt kursu w chwili obecnej to 1600 złotych. Do tej ceny należy doliczyć obowiązkowe badania lekarskie oraz psychologiczne.

Sprzęt na jakim się będziesz szkoli widać dokładnie na filmach.
Na koniec warto odwiedzić od czasu do czasu stronę internetową www.Kursant.Wrocław.pl ponieważ jest wiele okazjonalnych promocji, a czasami są szkolenia unijne, całkowicie za darmo.

Jak Ukończysz pomyślnie Kurs Operatorów Żurawi Samojezdnych we Wrocławiu, to dajesz sobie dużo większe szanse na lepiej płatną pracę dla kierowcy, oraz po prostu przydaje się w życiu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na operatora wózka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.