KURS NA WÓZKI WIDŁOWE WE WROCŁAWIU

by Jacek Szeliga
(Wrocław)

Tak wygląda praktyczna strona szkolenia na wózki na opolskiej,zorientuj się czy będziesz stał drugi,trzeci czy piąty oglądając jeżdżących kolegów ( ile wtedy wynosi rzeczywisty czas Twojej "jazdy"), natomiast na opolskiej 136 są 3 wózki a na nich max. 3 klientów na raz)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na operatora wózka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.