Kurs na motorniczego Wrocław

by Darek
(Wrocław)

Kurs na motorniczego Wrocław
Dzień dobry nazywam się Łukasz, zdecydowałem się na szkołę jazdy KURSANT, ponieważ chcę zdobyć uprawnienia motorniczego.

I we wnętrzu wagonu należy sprawdzić czystość wagonu, stan zamknięć szafek z aparaturą elektryczną właściwe położenie dźwigni hamulców awaryjnych i blokad drzwi oraz kasowniki.


https://www.youtube.com/watch?v=3jOhC_0D5Sk

Praca motorniczego zobowiązuje do pewnych wyzwań, aczkolwiek daje też dużą satysfakcję ze względu na to, że raz: pracujemy z ludźmi, a dwa: każdy dzień jest inny. W tej pracy nie ma czasu na monotonię i trzeba bardzo rzetelnie podchodzić do tej pracy. Dziękuję.

Od 16 lis 2012 Kurs na motorniczego tramwaju

Nauka Jazdy kurs na motorniczego Kursant Wrocław

https://www.youtube.com/watch?v=COc_ncEufsw

Oczywiście jeszcze raz kontrolujemy oświetlenie, czy wszystkie jarzeniówki działają. Powtarzamy te wszystkie czynności w drugim wagonie.

Prawo Jazdy kurs na motorniczego

https://www.youtube.com/watch?v=4OKHCOaoP6k

Po sprawdzeniu działania świateł zewnętrznych sprawdzamy: prawidłowość zawieszenie niezłączonych sprzęgów wagonowych, oczywiście robimy to wizualnie. Czy te sworznie zabezpieczające są na swoim miejscu.
Od 16 lis 2012 Kurs na motorniczego tramwaju
Patrzymy czy jest klucz do przekładania zwrotnic, patrzymy czy tramwaj jest odpowiednio oznakowany. Wizualnie sprawdzamy odbierak prądu, czyli pantograf, czy nie jest przechylony, czy ślizgi są jednolite na całej długości bez wyszczerbień, te nasze wkładki pantografu, tan wahaczy i linek bocznikujących.
Od 16 lis 2012 Kurs na motorniczego tramwaju
Sprawdzamy sterowanie drzwiami, jeszcze raz przy załączonej programacji drzwi, luzowniki, linki uziemiające na kołach. Połączenia między wagonami, oczywiście nie dotykamy tam, ponieważ podniesiony jest pantograf. Powtarzamy te czynności w drugim wagonie i znowu linki uziemiające, dźwignie do ręcznego rozluźniania hamulców szczękowych. Przypominam powinny być w pozycji pionowej, czyli uniesione do góry.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Kursant Wrocław ruszanie tramwajem

https://www.youtube.com/watch?v=LbAKwjBDagc

I kolejna próba zatrzymania pojazdu. Tym razem będziemy hamować puszczając pedał czuwaka, czyli to hamowanie drugiego stopnia, również do całkowitego zatrzymania i zapalenia się kontrolki hamulców szczękowych. Proszę, wykonajmy sobie tę próbę. I zatrzymujemy. Bardzo dobrze, dziękuję. I tak przygotowanym wozem możemy wyjechać na linię.

Kurs na motorniczego we Wrocławiu

https://www.youtube.com/watch?v=vDc5j-iLb8I

Sprawdzamy teraz poprawne działanie blokad drzwi. Należy załączyć blokadę drugiego wozu. Otwieramy sobie drzwi w pierwszym wagonie. I należy dokonać próby ruszenia. Przekręcić stacyjkę, nacisnąć pedał czuwaka, tak i wagon przy otwartych drzwiach nie powinien nam ruszyć. Tę czynność wykonujemy w drugim wagonie. Musimy wyłączyć sobie blokadę drugiego wagonu, panie Łukaszu, nacisnąć programację, wyłączyć blokadę drugiego wagonu, tak, nacisnąć programację. Teraz musimy się przejść do drugiego wagonu, otworzyć drzwi. Zamknąć oczywiście drzwi od kabiny za sobą, pierwszego wagonu.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Kursant Wrocław ruszanie tramwajem

https://www.youtube.com/watch?v=tvKAoZBdMc8

Zadanie pierwsze- przygotowanie pojazdu do jazdy i ruszenie z miejsca. Pan Łukasz zaprezentuje czynności jakie musi wykonać motorniczy przed wyjechaniem tramwajem na trasę. Zapraszam panie Łukaszu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na motorniczego tramwaju.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.