Kurs na HDS Zurawie Wroclaw

by Operator Hds
(Wrocław)

Kurs na HDS i Żuraw

Kurs na HDS i Żuraw

Kurs na HDS we Wrocław i województwie Dolnośląskim dla operatorów żurawi przenośnych.
Firma Kursant z Wrocławiu e-mail: biuro@kursant.wroclaw.pl zaczęła organizować te szkolenia od maja 2010 roku.
Cena wynosi 700 zł i mieści się w tym egzamin państwowy.


Podstawowym warunkiem, który musisz spełnić przed zapisem, jest odpowiedni stan zdrowia, który umożliwi Ci późniejszą pracę w tym zawodzie. Drugim jest osiągnięcie pełnoletności czyli wiek ponad 18 lat. Potrzebna jest również; kategoria C prawa jazdy.

Ukończenie kursu daje duże możliwości, szczególnie kierowcom zawodowym, a także osobom chcącym pracować na żurawiach HDS.

Na sam koniec /po ukończeniu praktyki oraz teorii/ przystępijesz do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Zdawalność operatorów szkolonych przez Kursanta jest praktycznie 100%.

Ukończony kurs i uprawnienia na żurawie przeładunkowe HDS są bardzo poszukiwane na obecnym rynku pracy. Szczególnie dotyczy to kierowców zawodowych dowożących towar w paletach na miejsce budów. Potrzeba szybkiego rozładunku jest w większości przypadków niezbędna.

Dla chętnych uzyskania certyfikatu zagranicznego za niewielką dopłatą istnieje taka opcja. Należy się wtedy liczyć z dodatkowym kosztem kilkudziesięciu złotych. Więcej informacji na stronie firmowej Kursanta.

Kurs na HDS Wrocław dla operatorów Żurawi przenośnych.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na operatora wózka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.