Kto zaplaci za szkolenie kierowcow zawodowych

by Staszek - kierowca autobusu
(Wrocław)

Kto zapłaci za szkolenie kierowców zawodowych ?
Jest to pytanie nurtujące szczególnie osoby, które właśnie uzyskały prawko kat C lub D i aby jeździć muszą jeszcze znaleźć 6-7 tysięcy zł na naukę oraz spędzić 280 godzin w szkolnej ławie i zajęciach praktycznych.

Niestety nie mam tutaj dobrych wieści. Muszą oni sami zainwestować w swoją przyszłość !!

Kluczowy jest tutaj Artykuł 39l. Ustawy o Transporcie Drogowym. W punkcie 2, który zacytuję
" Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy".

Wyraźnie widać brak obowiązku zapłaty za "kwalifikację wstępną". Jedynie w przypadku kierowcy już pracującego, coś takiego jest teoretycznie możliwe.

Również nowi kierowcy po kwalifikacji wstępnej muszą opłacić sobie badania lekarskie i psychotechniczne.

Oczywiście są możliwe programy lojalnościowe. Na przykład niektóre MPK wspólnie z urzędami pracy finansują kurs na kategorię D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Wiąże się to raczej z koniecznością podpisania umowy oraz kilkuletnią pracą u danego przewoźnika.

Czy coś się zmieni?
Kurs kwalifikacji może potanieć w przypadku skrócenia go z 280 do 140 godzin. Niestety nie będzie to spadek ceny o połowę, tak jak by się niektórym wydawało !!

Najdroższe są zajęcia praktyczne, które pozostaną niezmienione. W chwili obecnej szkoleni są wożeni po całej Polsce. Symulatory posiada niewiele ośrodków, a ich zakup to raczej długofalowa inwestycja, wymagająca zainwestowania sporych nakładów.

Perspektywy, dla chcących zostać kierowcami zawodowymi, nie są zbyt zachęcające.

Krótki kosztorys na kategorię C
Koszt kursu /wraz z lekarzem a potem egzaminem praktycznym/ - około 3000 zł mogą być podwyżki jak podniosą VAT na naukę jazdy
Koszt szkolenia kwalifikacji wstępnej - ok 6500 zł
Inne koszty - 500 zł

Wychodzi około 10 000 zł na początek nowej drogi życiowej w zawodzie kierowcy.

Kto zapłaci za szkolenie kierowców zawodowych ??

Wcześniej czy później my wszyscy, czekając godzinami na przystanku autobusowym PKS czy płacąc krocie za przewóz towarów.

Jedynym pozytywem jaki widzę na przyszłość, jest to że może wzrosną głodowe pensje kierowców.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na kwalifikację wstępną i świadectwo kwalifikacji.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.