Komentarz do filmu o dokumentach na egzamin !!!

Witam Panie Dariuszu!!!
Po obejrzeniu Pana filmu odnośnie składania dokumentów do WORD na egzamin państwowy - chciałbym odnieść się do kwestii wniosku o wydanie prawa jazdy !!!.
Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami taki wniosek należ wypełnić w ośrodku szkolenie przed rozpoczęciem kurs !!! a nie, jak Pan sugeruje przed złożeniem dokumentów do WORD. Obowiązek taki nakłada na OSK ( to ważne ) aktualny stan prawny.
Jeżeli taka sytuacja,ma miejsce jak Pan opisuje to szkoła jazdy w której Pan się szkolił - niestety przejawia brak profesjonalizmu, co więcej łamie obowiązujące przepisy oraz taktuje kursanta ( swojego klienta) w sposób co najmniej nierzetelny.
Podczas kontroli OSK przez Starostwa ważnym elementem są dokumenty, w tym "wnioski o wydanie prawa jazdy". Ich brak lub złe wypełnienie skutkuje uwagami o niedociągnięciach mogących w skrajnych przypadkach doprowadzić do utraty licencji.
Pracownicy OSK doskonale wiedzą jak wypełnić bez błędów taki wniosek - zatem tu jest wielka pomoc dla kursanta - ponieważ taki wniosek jest rzeczywiście mało przystępny.
Ale znaczenie takiego wniosku jest wiele większe. W poszczególnych punktach ankiety kurs " musi wyznać swoje grzeszki" np. sądowy zakaz prowadzenia pojazdów,utrata prawa jazdy, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli kursant w momencie zapisu na kurs nie wypełni takiego wniosku to nie możemy posługiwać się jego danymi osobowymi. Były takie przypadki ,iż szkolenie rozpoczynali kursanci którzy mieli sądowne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych np. za jazdę bez prawka.
Aby ustrzec się takich "wpadek" każdy kursant MUSI wypełnić taki wniosek przed rozpoczęciem szkolenia i ważna jest tu data która określa stan faktyczny na dzień przed kursem. To ważne.
Pozdrawiam serdecznie
Krystian Selonke
OSK ELCAR- Gdyńska Szkoła Jazdy

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to WORD Wrocław Zaproszenie .

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.