Kody w prawie jazdy Dysfunkcja narzadu ruchu

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Kod 10.02 w prawie jazdy Automatyczna skrzynia biegów

Kod 10.02 w prawie jazdy Automatyczna skrzynia biegów

Proszę o informację jakie kody powinna mieć w prawie jazdy osoba z dysfunkcją narządu ruchu, której samochód nie wymaga dostosowania, czy posługiwania się automatyczną skrzynią biegów.

Czyli mówiąc po ludzku samochód dla takiej osoby ma manualną skrzynię biegów i nie jest dostosowany ponieważ niepełnosprawność nie wynika z niedowładu, porażenia czy też amputacji kończyn. Nadal jednak ta osoba pozostaje niepełnosprawną. Dziękuję

Moja odpowiedź

Jeżeli jest wymaga to:
10.02 skrzynia automatyczna z powodów zdrowotnych - Automatic transmission.

Jeżeli nie wymaga, to jest tutaj za mało informacji o jakie schorzenia czy dysfunkcje narządu ruchu chodzi piszącemu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nauka jazdy na Automacie Wrocław Dolnośląskie .

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.