Kierowca zawodowy kat. B - bus do 9 osob?

by Edyta
(Jelenia Góra)

witam,

mam pytanie, czy jeśli mam sporą wadę wzroku (krótkowidz), ale stale noszę okulary, w których widzę bez zastrzeżeń mogę wozić ludzi na kat.B?

Moja odpowiedź
Trochę mało jest precyzyjne stwierdzenie, o tej sporej wadzie wzroku. Tym nie mniej jeżeli wszystko jest OK, to są duże szanse, że będzie można jeździć tym busem.

Najlepiej pójść do okulisty i po prostu poddać się badaniu, wtedy sprawa będzie jasna do końca.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.