Kiedy masz kurs Reedukacyjny?

by Anonim
(Gdzieś w Polsce)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Reedukacyjnego

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Reedukacyjnego

Kiedy skierują Cię jako kierowcę na kurs reekukacyjny
w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii?

Witam serdecznie!
mąż miał zatrzymane prawo jazdy na pół roku za jazdę po alkoholu przez sąd.
Gdy wyrok minął otrzymał skierowania na badania lekarskie, psychologiczne i kurs reedukacyjny.Dlaczego dopiero po upłynięciu wyroku dostał te skierowania?

Czy nie powinny być wydane jeszcze przed upłynięciem wyroku?
Dziękuję!

Według mnie Starostwo zrobiło wszystko poprawnie,
chociaż długi czas oczekiwania może być frustrujący.


Moja odpowiedź
Trochę bełkotu prawnego:

Art.99.ustęp 1.Ustawy o kierujących pojazdami
Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości,
w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Czyli ten warunek kierowca spełnił

Ustęp 2. Artykułu 99
Starosta wydaje decyzję administracyjną,
1)z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji

Czyli dopiero jak sąd wyda jakiś wyrok,
to przekazuje go Administratorowi danych,
a ten dalej przekazuje to Staroście.Czyli dopiero po skazaniu Cię rusza procedura i całkiem możliwe, że trwa kilka miesięcy

Starosta po skierowaniu i ukończeniu przez Ciebie
kursu reedukacyjnego zwrotnie kieruje informację do
administratora danych o skierowaniu Cię na odpowiedni kurs reedukacyjny i jego ukończeniu.

Taka sama procedura dotyczy badań lekarskich i psychologicznych za alkohol.

Kursy reedukacyjne prowadzą odpłatnie
wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach

Art.101.ustęp 1. Osoba skierowana na kurs reedukacyjny, jest obowiązana do:
1)odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;
2)przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;


Art.102.1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy:

2)osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu:
c)kursów reedukacyjnych,

Czyli zwlekanie z ukończeniem kursu nie jest zalecane.
Tak więc długi czas oczekiwania jest spowodowany sprawami proceduralnymi a kursy i badania są w pewien sposób dodatkową karą za jazdę po pijaku. Pewnie oprócz dolegliwości finansowych ma to pełnić rolę odstraszającą Cię od recydywy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?