Kategoria C biuro pracy

by Anonim
(Dolnośląskie)

Minimalne kryteria narządu wzroku kierowców

Minimalne kryteria narządu wzroku kierowców

Kategoria C
Chciałbym starać się o prawo jazdy kategorii c mam wadę oczu oko prawe to -0,25 a lewe +3,50 Żadnych innych wad nie mam i lekarz; nie dopuścił mnie na prawo jazdy kat.C.

Poza tym jeżdżąc samochodem osobowym przez 10 lat w dzień oraz w nocy i nie miałem problemów jeżdżąc bez okularów przez ten czas. Teraz mam okulary, a i tak nie mogę iść na kategorie C /ciężarówki/ .

Na prawo jazdy kategorii c wysłany zostałem przez biuro pracy i teraz nie wiem, czy to specjalnie że mają swoich lekarzy, z którymi mają; podpisane umowy i dlatego nie dopuszczają na te kursy, bo muszą je pokryć. Czy też może ja nie kwalifikuję się tylko przez tą wadę? Pozostałe badania przeszedłem bez problemu.

Czy ktoś by mógł mi powiedzieć, jak to jest.

Jeszcze jedno okulary wyrabiałem sobie u okulisty, który posługiwał się badaniami za pomocą komputerów, a na badaniach skierowanych przez biuro pracy, pani okulistka zbadała mnie za pomocą oberwanej kartki z rogu zeszytu PROSZĘ O PORADĘ DZIĘKUJE.

Moja odpowiedź

Można w ostateczności odwołać się od orzeczenia lekarskiego. W mojej opinii wyjaśniłoby to sprawę definitywnie.

Bardzo prawdopodobny jest tutaj brak widzenia obuocznego lub jakiś inny nie opisany problem zdrowotny. Być może tą kartką był zrobiony tzw "Cover test" wykrywający zeza. Nic też internauta nie mówi, o rozpoznawaniu barw.

Na badaniach okulistycznych służących doborowi szkieł z reguły ocenia się tylko ostrość wzroku, najczęściej "metodą komputerową". Rzadko kiedy sprawdza się inne parametry potrzebne do oceny wzroku kierowcy zawodowego.

Zachęcam Cię do odpowiedzi poprzez komentarze do tej strony. Może miałeś identyczną lub podobną sytuację, z której w jakiś inny niż opisany powyżej sposób wybrnąłeś.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?