Kategoria B straciła ważność a C jest jeszcze ważne

by Ludo
(Skawina )

Kategorii C nie zrobisz bez prawa jazdy B

Kategorii C nie zrobisz bez prawa jazdy B

Czy możesz jeździć utem na kategorię C lub D, kiedy podstawowa kategoria B w prawie jazdy utraciła swoją ważność?

Witam, mam pytanie. Kategoria B straciła ważność 31.08.2016 a C i C+E mam jeszcze 3 lata ważne. Czy w takiej sytuacji mogę jeździć autami osobowymi czy tylko tymi dużymi? Czy w ogóle nie mogę jeździć i muszę wymienić prawo jazdy? Zrobić nowe badania?


Moja odpowiedź
Zacznę trochę historycznie

Kiedyś bardzo dawno temu, chyba lata 90-te poborowy w wojsku mógł zrobić od razu kategorię C
i jeździć później tylko ciężarówką.

Nawet za jazdę po alkoholu Sądy zabierały często tylko tą kategorię, na której Cię złapali. Czyli jechałeś Ciężarówką a zostawało Ci B, chociaż bywało odwrotnie. Jechałeś na motorze, to zabierali a tylko A.


Potem wprowadzono przepis, który zacytuję w obecnym brzmieniu:

4. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy:
1) kategorii C1, C, D1 lub D – jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych dla prawa jazdy kategorii B;

Czyli jest to
3)odbycie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazdy danej kategorii czyli w tym przypadku B;
4) zdanie egzaminu państwowego wymaganego
do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii;

W praktyce oznacza to, że bez B nie możesz jeździć C, chociaż w teorii szkolenie na B odbyłeś, egzamin zdałeś, tylko miałeś ograniczenie zdrowotne.Wróciła również praktyka sądów, że ze względów socjalnych zostawiają czasem kategorię C lub D a zabierają B kierowcom zawodowym, aby Ci mieli z czego żyć.

Kiedyś było to mało realne, poza czasami zamierzchłymi, o których wspomniałem wcześniej..
..

Tak więc powinieneś pójść, zrobić sobie badania na kategorię B,
i mieć pełne uprawnienia do jazdy.
Bez B w mojej opinii nie możesz jeździć C lub D.


Wspomnę Ci o dwóch ciekawych kodach ograniczeń

106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy
przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;

Czyli z tego by wynikało, że jednak w jakiś sytuacjach wolno.

102 i 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C lub D bez posiadania kategorii B.
Czyli ciekawe, czy Ci dostali kategorię B bez zdawania egzaminu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zaproszenie Badania Kierowców Psychotesty.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.