Kategoria A, a jednoocznosc

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Od 10 lat nie widzę na jedno oko. Nie mam z normalnym funkcjonowanie żadnych problemów. Potrafię określać odległość itp. Moje jedno oko przejęło po takim czasie większość funkcji dugiego oka.

  • Czy w takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie prawa jazdy kategorii A?
  • Moja odpowiedź

Według obecnych przepisów dotyczących badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców
Kategoria A prawa jazdy jest wykluczona przy jednooczności.

Wymagane jest bezwzględnie widzenie obuoczne. Nie zanosi się na to, aby norma dotycząca widzenia obuocznego została złagodzona podczas mającej nastąpić nowelizacji przepisów, a jednooczność dopuszczała do prowadzenia motocykla.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.